Avaleht > E-maili turundus > Tulemuste mõõtmine

Tulemuste mõõtmine

Parema ülevaate Sinu e-mailide tõhususest annab paari testkampaania väljasaatmine ja tulemuste analüüs. Vali välja 2-3 kampaaniat mida proovida ja saada need välja valitud sihtrühmale oma kontaktibaasist.  Lisaks emaili turunduse tarkvara poolt genereeritud statistikale soovitame helistada valitud klientidele ja küsida tagasisidet.

Peale kampaania postitamist loob tarkvara (MAILBOW) edasiste otsuste tegemiseks vajaliku statistika. Reaalajas ülevaate saab sellest:

  • kes vaatasid kirja ja klikkisid linke,
  • millise veebilehitseja ja operatsioonisüsteemiga seda tehti,
  • millises linnas / piirkonnas kirju vaadati/klikiti,
  • kes soovivad ka edaspidi Sinult emaile saada (opt-in) ja kes seda ei soovi (opt-out).

Vastuse saab ka tehnilistele küsimustele – veateadete põhjal on näha miks osa emaile adressaadini ei jõua.  Sagedasemad põhjused on näiteks:

  • uudiskirja saaja Inbox on täis
  • aadressi ei eksisteeri enam
  • näpuviga emaili aadressi sisestamisel

MAILBOW tarkvara võimaldab saatjal uudiskirjade sisu postitamist ka otse Facebook’i ja Twitterisse, samuti emaili saajal kirja seest konkreetsete lõikude jagamist Facebook’is või Twitteris. Seetõttu  saab jälgida kui palju vaadati emaili postitust neis võrkudes.

Kampaaniale järgnenud tagasiside põhjal analüüsi, kas saadud tulemus vastas kavandatule. Miks see vastas ootustele või  ületas / ei ületanud ootusi? Vajadusel tee täiendavat küsitlust sihtrühma seas, et järgmiste kirjadega seniseid vigu vältida.

Linkide statistika annab väga hea ning kiire tagasiside, mida lugejad tegelikult lugeda tahavad. Vaadates neid inimesi, kes konkreetset materjali lugema suundusid, eriti kui juhtud neid isiklikult teadma, saab segmenteerida välja inimeste gruppe teemade lõikes, et edaspidi neile saata just neid huvitavaid kirju ja mitte väsitada liiga laiade teemaringidega.

Lisateenusena on võimalik e-maili turunduse tarkvaraga ühendada eraldiseisev tarkvara liides QlikView. See annab kõikidele MAILBOW kasutajatele võimaluse analüüsida e-mailiturunduse tegelikke võite ja kaotusi. QlikView standardsed raportid annavad selge ülevaate kontaktide käitumisest ajas. Kui QlikView on liidestatud ka majandustarkvaraga, muutub analüüs veelgi laiemaks. Nüüd saab jälgida ka klientidega seotud rahavoogusid. Mida enam on informatsiooni, seda targemaid otsuseid, vähemasti teoorias, teha saab.

Küsi meilt e-kirja postituse tarkvara pakkumist - MIKARE CSI